Ceny prací vychází ze složitosti každého měření, z dostupných mapových podkladů, z přístupnosti bodového pole, z přístupnosti terénu atd. Každá zakázka bude posouzena individuálně a cena bude stanovena před zpracováním geodetického zaměření a bude odsouhlasena objednatelem. Velmi orientační ceny uvádí tabulky níže. Pouze cena stabilizačního materiálu je přesně daná.

Geometrický plán

Věc

MJ

Cena v Kč

Geometrický plán pro, oddělení pozemku, vyznačení budovy nová parcela, díl 4 000 – 8 000
Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene dotčená parcela 3 000 – 6 000

Vytyčení hranic pozemku

Věc

MJ

Cena v Kč

Vytyčení vlastnické hranice v k.ú. s DKM 100 m 3 000 – 5 000
Vytyčení vlastnické hranice v k.ú. s analogovou mapou 100 m 4 000 – 6 000

Vytyčení prostorové polohy objektu

Věc

MJ

Cena v Kč

Vytyčení bodu běžné přesnosti např. vytyčení rod. domu bod 500 – 700

Zhotovení mapového podkladu

Věc

MJ

Cena v Kč

Mapový podklad M 1 : 250 ha 8 000 – 20 000
Mapový podklad M 1 : 500 ha 6 000 – 18 000
Mapový podklad M 1 : 1 000 ha 4 000 – 16 000

Zaměření inženýrských sítí

Věc

MJ

Cena v Kč

Zaměření inženýrské sítě 100 m 2 000 – 4 000

Stabilizace

Věc

MJ

Cena v Kč

Mezník plastový kus 200
Kolík dřevěný kus 20
Hřeb kus 70