Nabízíme široké spektrum geodetických prací pro Vaše potřeby. Naše práce je provedena rychle, kvalitně a splňuje předepsané požadavky.Provádíme geodetické práce pro katastr nemovitostí

  • geometrické plány
  • vytyčování hranic pozemků
  • sepisování smluv a příprava podkladů pro vklad do katastru

 

Další geodetické práce

  • zaměřování polohopisu a mapových podkladů (zejména pro projekční činnost)
  • zaměření skutečného provedení stavby
  • vytyčování a zaměřování inženýrských sítí dle požadovaných směrnic objednatele
  • vytyčování staveb
  • zaměřování tematických map
  • kontrolní měření